Contact    
Linkpartners   
Huisregels   

huisregels

We letten er natuurlijk op dat de evenementen in de kerk niet ‘vloeken’ met het bijzondere karakter van de locatie. Behalve de voorschriften die u in elke gehuurde zaal kunt verwachten, hanteren we een aantal regels die rekening houden met het speciale karakter van ons gebouw. Tenslotte gaat het om onvervangbare monumenten, waaraan kostbare restauraties zijn verricht.

 

Roken

In de kerk mag niet worden gerookt.

Opbouw en inrichting

De opbouw en inrichting van de ruimte dient altijd te gebeuren in overleg met de afdeling verhuur. Laat ons ruim van tevoren weten wat u van plan bent, zodat we kunnen bekijken of dat kan en u niet tijdens de opbouw voor verrassingen komt te staan.

Geen spijkers, punaises of plakband

Spijkeren en boren en het gebruik van punaises in hout en steen is nooit toegestaan. Het pleisterwerk, stucwerk, de houtimitaties en waslagen zijn erg kwetsbaar. Er mag hierop dus ook geen plakband worden aangebracht. Ook nooit iets bevestigen aan de (antieke) lampen, hekwerken of railings. Overleg met de huismeesters over mogelijke oplossingen.

Voorzichtig met pleisterwerk

Laat nooit zaken tegen het pleisterwerk leunen. De muren zijn erg kwetsbaar, het pleisterwerk brokkelt snel af.

Open vuur

Het gebruik van open vuur is niet toegestaan. Ook chemicaliën en oliën mogen niet worden gebruikt (geen rookmachines op oliebasis).

Kaarsen

Het gebruik van kaarsen wordt altijd geregeld via de afdeling verhuur.

Voorzichtig met de vloeren

Rij niet met steekkarretjes zonder bescherming over de vloeren. Wees zorgvuldig en voorzichtig met alle vloeren. Beschadigingen komen voor rekening van de huurder.

Vluchtwegen

Bij de inrichting moet u er rekening mee houden dat alle vluchtwegen vrij moeten blijven.

Verantwoordelijkheid aan derden

Huurders die derden toelaten in de kerk, dienen ervoor te zorgen dat deze derden op de hoogte zijn van de huisregels. De huurder is verantwoordelijk wanneer zij deze niet nakomen.

Materiaal direct meenemen

De huurder dient direct na afloop van de verhuur al het ingebrachte materiaal mee te (laten) nemen.

Geen fietsen

Het is huurders of derden niet toegestaan fietsen in de kerk te plaatsen.

Niet-gehuurde ruimtes

Het is niet toegestaan zonder overleg met de huismeester niet-gehuurde ruimtes te betreden, noch anderen toe te laten.

Reclame

Het is niet toegestaan zonder overleg met de huismeester enige vorm van reclame aan de buitenkant van de kerk aan te brengen.

Verwarming

Gebruik van verwarming in de nevenruimtes alleen na overleg met de huismeester. De hoofdverwarming wordt uitsluitend bediend door de huismeester.

Dieren

Het meenemen van huisdieren in de gebouwen is niet toegestaan.

Schoonmaak en afval

De ruimte wordt schoon en opgeruimd ter beschikking gesteld. De huurder dient de ruimte ook weer in deze staat achter te laten. De huurder dient tijdens activiteiten zelf zorg te dragen voor het schoonhouden van de ruimte.

Borgstelling en verzekering

Voor feesten en risicovolle partijen wordt per ruimte een borg gevraagd.
Van huurders wordt verwacht dat ze adequaat verzekerd zijn.
 
 
 

Copyright 2012 - 2024 Stichting Kerk Aartswoud
website design by Fuzz-e | programming by Owl-ict