Contact    
Linkpartners   
Huisregels   

De Stichting

 

 

Stichting Kerkgebouw Aartswoud

KvK nr.37087451
RSIN 816033080

 

Kerkgebouw
Schoolstraat 45
1719 AT Aartswoud

 

Voorzitter:                E.C. Nieuweboer

Secretaris:                 Hr. J.A.M.  Verwer              
                                    Schoolstraat 60 
                                    1719 AW Aartswoud        Tel:  0229582699

Penningmeester:     Hr. G.C.A.  Marx                 
                                    Schoolstraat 40 
                                    1719 AW Aartswoud       Tel: 0229581342

 

Algemene bestuursleden:

Hr. J.D. Rooker
Hr. N.J.P. Wolkorte
Hr. E.C. Nieuweboer

 

 

 

 

Beleidsplan van de Stichting Behoud Kerkgebouw Aartswoud.

 

Doelstelling Stichting.

 

De Stichting stelt zich ten doel het voormalig kerkgebouw van de de Nederlands Hervormde Gemeente daterend uit 1884  en beeldbepalend voor het dorp Aartswoud in een zo goed mogelijke staat te onderhouden en waar nodig te restaureren zodat het gebouw voor de inwoners van Aartswoud en omstreken gebruikt kan worden voor algemeen nut, te denken aan culturele actieviteiten zoals concerten, lezingen en diverse optredens van zoals de plaatselijke toneelvereniging tijden de monumentendag, om het gebouw te promoten, en met kerstavond voor en met de lagereschool kinderen een kerstviering  te organiseren.

Ook blijft het gebouw beschikbaar voor trouw- en  rouwdiensten of diensten van verschillende geloofsgenootschappen.

 

Een culturele werkgroep bestaande uit vrijwilligers plant jaarlijks een aantal evenementen van bovengenoemde aard, terwijl alle jaren een zomertentoonstelling door een vrijwilligersgroep georganiseerd wordt met alle jaren weer een ander thema gericht op cultuur historie in en om het dorp Aartswoud.

Een onderhoudscommissie van vrijwilligers regelt het onderhoud en restauratie van het gebouw naar aanleiding van het jaarlijkse rapport van de monumentenwacht, dat hiervoor als leidraad dient.

 

Het stichtingsbestuur zet zich in om door fondsenwerving en het werven van donateurs, evenals verhuur van ruimten en een driejaarlijkse kerkeveiling de financieele mogelijkheid te hebben bovengenoemde doelstellingen  voor nu en de toekomst te halen en te behouden.

 

De penningmeester maakt alle jaren een financieel overzicht waarna de gevoerde boekhouding door de kascommissie wordt gecontroleerd.

Dit financieel overzicht wordt samen met de begroting van komend jaar door het stichtingsbestuur besproken.

De reserves staan op spaarrekeningen van diverse banken zoals ABN Amro, RABO bank, SNS bank en kunnen ten alle tijden worden aangesproken voor de restauratie van het gebouw.

 
 
 

Copyright 2012 - 2023 Stichting Kerk Aartswoud
website design by Fuzz-e | programming by Owl-ict