Contact    
Linkpartners   
Huisregels   

De Stichting

 

 

Stichting Kerkgebouw Aartswoud

KvK nr.37087451
RSIN 816033080

 

Kerkgebouw
Schoolstraat 45
1719 AT Aartswoud

 

Voorzitter:                  Hr. M.J.M Stoop
                                  Schoolstraat 33  
                                  1719 AT Aartswoud          Tel:  0229582525

Secretaris:                  Hr. J.A.M.  Verwer              
                                   Schoolstraat 60 
                                   1719 AW Aartswoud        Tel:  0229582699

Penningmeester:        Hr. G.C.A.  Marx                 
                                   Schoolstraat 40 
                                   1719 AW Aartswoud       Tel: 0229581342

 

Algemene bestuursleden:

Hr. J.D. Rooker
Hr. A.J  Bossen
Hr. N.J.P. Wolkorte
Hr. E.C. Nieuweboer

 

Beleidsplan en doelstelling Stichting Kerkgebouw Aartswoud

 

De Stichting heeft als doel de restauratie en het onderhoud van het monumentale Kerkgebouw uit 1884 en het zich daarin bevindend Ibach orgel uit 1885 gelegen aan de schoolstraat te Aartswoud Gemeente Opmeer Sectie 0 nr. 1681 en geregistreerd staand als rijksmonument nr.31783.

 

De Stichting wordt geleid door een groep vrijwilligers die zonder honorering en onkostenvergoeding zich inzetten om de restauratie en onderhoud van het voor Aartswoud zo beeldbepalend kerkgebouw voor de toekomst te bewaren.

Het gebouw wordt incidenteel verhuurd of gebruikt voor sociaal culturele activiteiten, mogelijkheid tot het houden van kerkdiensten, kerkelijke en burgerlijke huwelijken concerten en optredens van diverse aard die door een culturele werkgroep worden georganiseerd.
Eveneens bestaat er een mogelijkheid tot het opbaren van overledenen en de daarbij behorende afscheid dienst of samenkomst.

De Stichting verwerft gelden middels donateurs die jaarlijks benadert worden voor een vrijwillige bijdrage en donateurs bij akte.
Eens in de drie jaar wordt er een kerkenveiling georganiseerd voor de restauratie en onderhoud van de kerk.
Getracht word onderhoudssubsidie te verkrijgen via het restauratiefonds of eventuele andere fondsen,legaten en andere vrijwillige giften.

 

De opbrengsten uit bovengenoemde activiteiten en giften vormen het vermogen van de stichting en dienen gebruikt te worden voor het onderhoud en restauratie van kerk en orgel.
De stichting heeft de gelden weggezet op spaarrekeningen waarvan de vrijkomende rente eveneens tot doel heeft restauratie en onderhoud.
Beleggingen en overige risicovolle spaarproducten zijn niet toegestaan.

 

Als leidraad voor onderhoud en restauratie wordt het jaarlijkse inspectierapport van de monumentenwacht gebruikt.

 

De penningmeester maakt jaarlijks een winst en verliesrekening en een toelichting hierop.
De controle geschied jaarlijks door middel van een kascommissie.
De begroting voor het aankomende jaar word in de bestuursvergadering einde lopende jaar besproken.
De winst en verliesrekening van het aflopende jaar word in de eerste vergadering van het nieuwe boekjaar besproken met toelichting van de kascontrolecommissie.

 
 
 

Copyright 2012 - 2019 Stichting Kerk Aartswoud
website design by Fuzz-e | programming by Owl-ict