Contact    
Linkpartners   
Huisregels   

Donatie

 

De stichting kerkgebouw Aartswoud heeft vele donateurs.
Wij organisereren allerlei activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan de
stichting. Van de inkomsten kunnen wij in het onderhoud van de kerk voorzien en deze in
stand houden voor ons nageslacht!

U kunt donateur worden voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25,- per jaar

U kunt ook een schenking doen. U laat dan per notariele akte vastleggen dat u
gedurende 5 opeenvolgende jaren een vast bedrag aan de stichting schenkt.
Deze vorm van schenken kan aantrekkelijk zijn, want het gehele bedrag dat u schenkt
is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, zodat de fiscus ook een deel meebetaalt.
Ook de stichting vaart daar wel bij, want vanwege het fiscale voordeel schenkt u misschien
wat meer. De kosten van het opmaken van de notariele akte komen voor rekening van de stichting.

Dan is er ook nog de mogelijkheid tot sponsoring. Het kan zijn dat u op bepaalde momenten
een financiele bijdrage wil leveren. De stichting is u ook dankbaar voor het gratis beschikbaar stellen van materialen of diensten. ( Bijv. hulp bij onderhoud van de tuin, opknappen van de bestrating, schilderbeurt van het grote hek, opruimen van afgevallen bladeren in de herfst of het uitvoeren van kleine technische werkzaamheden)

Voor info over bovenstaande kunt u zich wenden tot
Dhr.G. Marx tel.nr. 0229 581342
gca.marx@quicknet.nl

 

 
 
 

Copyright 2012 - 2024 Stichting Kerk Aartswoud
website design by Fuzz-e | programming by Owl-ict