Contact    
Linkpartners   
Huisregels   

Nederlandse Hervormde Kerk Aartswoud

 

 

Ontstaan stichting

De Aartswouders, Of Edaertswouders (1300) waren in het verleden een godvrezend volk. Er zou rond het midden van de 13e eeuw een klooster hebben gestaan in Aartswoud. Gezien de zware bouw van de toren, met de wenteltrap en schietgaten, is het mogelijk dat deze een overblijfsel is van een kloosterkerk. Deze kerk zou in 1515 bouwvallig zijn geworden, waarop toen op de fundamenten van de oude kerk een nieuwe is gebouwd. De kerk bezat weilanden, deed aan armenzorg en scholing. Omdat Aartswoud een zeevarende plaats was werd er onderwijs gegeven aan de jeugd door een onderwijzer die bekwaam was te onderwijzen in de zeemanskunst. De onderwijzer was tevens  koster en voorganger, klokkenluider en doodgraver, maar ook voorzanger van de kerk.

 

Het kerkgebouw zoals het er nu staat is gebouwd in 1883 en 1884.Omdat de kerk sporen van verval begon te tonen werd in 1880 aan dhr. Van Wijngaarden, stadarchitect van Medemblik, gevraagd naar de bouwkundige staat van de kerk te kijken. Hij was van mening dat restauratie geldverspilling zou zijn en adviseerde om een nieuwe kerk te bouwen, kosten 35000 gulden.Restauratie was na een grondige inspecties niet mogelijk. Dus besloot het kerkbestuur tot nieuw bouw over te gaan. Bij het slopen van de oude laat- gotische kerk vond men onder het koor een kelder met een onderaardse gang die richting het café liep. De gang stond vol water en dit is waarschijnlijk de reden dat er geen verder onderzoek is gedaan. Op 15 mei 1883 werd de eerste steen gelegd door Dirk Rempt Dz en Geertje Koorn. De heren C.Leeuw en C.Deutekom waren de ontwerpers en bouwers van deze kerk. Van de oude kerk is alleen de toren overgebleven die eigendom is van de gemeente Opmeer. Van het interieur van de oude kerk zijn alleen de 3 koperen lichtkronen en de kerkbank uit 1641 overgebleven. De kerk is momenteel een Rijksmonument.

 

 In 1998 besluit de Nederlands Hervormde kerk de lasten van de kerk niet meer te willen/kunnen dragen.
Dhr. Beunder doet  een oproep tijdens de dorpsraad vergadering of er mensen zijn die de kerk evt. in een vereniging of stichting willen onderbrengen die dan ook eigenaar wordt van de kerk en deze willen onderhouden en behouden voor het dorp.

11 mensen stonden spontaan die avond op en zijn na een aantal vergaderingen tot de conclusie gekomen dat zij in een stichting de kerk wilden gaan beheren en onderhouden.
Sinds 27 november 1999 is de stichting eigenaar van de kerk. In de stichting zitten de volgende leden, Ger Marx, Marcel Stoop, Kees Nieuweboer, Jan Dirk Rooker, Sjaak Verwer, Niek Wolkorte en Katja Kranenburg.

 

Wij kregen met de koop van de kerk ook een bruidsschat mee uit een erfenis van 65000 gulden voor het  kerkonderhoud en behoud van het gebouw.

 
 
 

Copyright 2012 - 2024 Stichting Kerk Aartswoud
website design by Fuzz-e | programming by Owl-ict